در صنعت سیمان چه تجهیزاتی مورد استفاده قرار میگیرد: 

در کارخانه های سیمان همانند دیگر کارخانجات برای اینکه بتوانیم محصولی با کیفیت بالا ارائه بدهیم نیاز داریم تا بتوانیم تک تک شرایط پروسه را کنترل کنیم ، و لذا به تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق و کنترل نیاز داریم.

تجهیزاتی که برای کنترل بهینه در این صنعت مورد نیاز است شامل: 

تجهیزات اندازه گیری و کنترل دما: که شامل موارد ذیل می باشد 

  1. سنسورهای حرارتی
  2. ترموکوپل ها
  3.  ترانسمیترها  

  

تجهیزات کنترلی فشار که شامل موارد ذیل است:

ترانسمیتر فشار

سوئئچ فشار  

اریفیس ها

گیجهای فشار

 

سیستهای اندازه گیری و کنترل سطح و تجهیزات دیگر 

Rate this page