کابل گرمایی

کابل گرمایی:کابل گرمایی همانطور که از اسم آن مشخص است یعنی کابلی به شکل مفتول که تولید گرما می کند.این نوع المنت گرمایی با  تغذیه الکتر...

ادامه مطلب

کابل هیت تریسینگ| مدلILH

کابل هیت تریسینگ:کابل هیت تریسینگ مدل ILH  یکی دیگر از محصولات شرکت کوینتکس آلمان می باشد.  این نوع کابل هیت تریسینگ (کابل حرارتی) معمو...

ادامه مطلب

خرید کابل حرارتی | چگونه کابل حرارتی مورد نیاز خود را بخریم ؟

خرید کابل حرارتی خرید کابل حرارتی  یا همان کابل هیت تریسینگ یکی از مهمترین مواردی است که باید با دقت در پروژه ها بررسی گردد. یکی دی...

ادامه مطلب