کابل گرمایی

کابل گرمایی:کابل گرمایی همانطور که از اسم آن مشخص است یعنی کابلی به شکل مفتول که تولید گرما می کند.این نوع المنت گرمایی با  تغذیه الکتر...

ادامه مطلب

کابل هیت تریسینگ| مدلILH

کابل هیت تریسینگ:کابل هیت تریسینگ مدل ILH  یکی دیگر از محصولات شرکت کوینتکس آلمان می باشد.  این نوع کابل هیت تریسینگ (کابل حرارتی) معمو...

ادامه مطلب

خرید کابل حرارتی | چگونه کابل حرارتی مورد نیاز خود را بخریم ؟

خرید کابل حرارتی خرید کابل حرارتی  یا همان کابل هیت تریسینگ یکی از مهمترین مواردی است که باید با دقت در پروژه ها بررسی گردد. یکی دی...

ادامه مطلب

محاسبات هیت تریسینگ طراحی و اجرا

طراحی و اجرای هیت تریسینگ طراحی و اجرای هیت تریسینگ یکی از مسایلی ا ست که ما قبل از فروش کابل حرارتی و یا سیستم هیت تریسینگ با ان ت...

ادامه مطلب