کابل گرمایی

کابل گرمایی:کابل گرمایی همانطور که از اسم آن مشخص است یعنی کابلی به شکل مفتول که تولید گرما می کند.این نوع المنت گرمایی با  تغذیه الکتر...

ادامه مطلب

کابل هیت تریسینگ| مدلILH

کابل هیت تریسینگ:کابل هیت تریسینگ مدل ILH  یکی دیگر از محصولات شرکت کوینتکس آلمان می باشد.  این نوع کابل هیت تریسینگ (کابل حرارتی) معمو...

ادامه مطلب

محاسبات هیت تریسینگ طراحی و اجرا

طراحی و اجرای هیت تریسینگ طراحی و اجرای هیت تریسینگ یکی از مسایلی ا ست که ما قبل از فروش کابل حرارتی و یا سیستم هیت تریسینگ با ان ت...

ادامه مطلب