نکاتی درباره خرید ترموول :

فروش ترموول : همانطور که در مقالات مربوطه بیان گردید ، ترموول ها انواع مختلفی دارند که متناسب با هر صنعت و محیط پروسه های ما مورد استفاده قرار می گیرند .

فروش ترموول در شرکت ما

اطلاعات مورد نیاز برای ترموول 

  • جنس ترموول که متناسب با محیط و دمای پروسه انتخاب میگردد
  • طول و قطر غلاف  و ترموول که متناسب با محیط انتخاب می گردد
  • کانکشنی که به پروسه متصل می گردد که پروسس کانکشن نام دارد
  • کانکشنی که به سنسور دما متصل می گردد که الکتریکال کانکشن نام دارد.

فروش ترموول

ترموول ها و یا غلاف های محافظ
(protection tubes or thermo welss)

ترموول ها و یا غلاف های محافظ که در صنعت برای حفاظت از سنسور ها و گیج های دما مورد استفاده قزاز می گیرند

ترموول ها مدل های مختلفی دارند که در قسمت مربوطه می توانید مشاهده فرمایید

فروش ترموول

ترانسمیتر ها و یا مبدل های الکتریکی
( temperature transmitters )

 ترانسمیتر ها یا مبدل های دما به صورت های مختلفی در صنعت بکار می روند. برای جلوگیری از افت دیتا ولتاژ و یا خطی کردن اطلاعات بکار می روند .

به سه صورت کلی توسط سازنده ها ساخته می شوند :

  • ریلی                          RAIL MOUNTED
  • داخل هد سنسور        HEAD MOUNTED
  • فیلد مانت                 FIELD MOUNTED
Rate this page