هیچ محصولی یافت نشد.

جانکشن باکس هیت تریس  (junction box )  – کانکشن کیت هیت تریس  ( connection kit )

جانکشن باکس ( heat trace junction box ) و کانکشن کیت هیت تریس  ( heat trace connection kit )

برای اتصال کابل هیت تریس به منبع برق و یا اتصال هایی مانند سه راهی و یا  اتصال T
از جانکشن باکس ها استفاده می گردد.

همچنین برای عایق بندی سر کابل و ته کابل  حراری و یا کابل های هیت تریس
از کانکشن کیت ها استفاده می شود .

جانکش باکس و کانکشن کیت ها انواع مختلفی دارند
که هم برای محیط های ضد انفجار و هم برای محیط های معمولی می توان از آنها استفاده نمود .